Бэрс Гарах Хүү Шатрын Клуб
Хүүхэд багачуулдаа шатар тоглохыг заах
Танхимын сургалт
Манай хаяг:
Онлайн Сургалтууд
Шатрын сургалтаа олонд хүртээлтэй болгох зорилгоор 2018 онд анхан шатны шатрын онлайн хичээлээ бэлтгэн гаргасан бөгөөд 2022 онд 600 Төгсгөл хэмээх 5 цуврал сургалтаа та бүхэндээ хүргэж байна.

Шатрын Анхан Шатны Сургалт

Морь Тэмээний Төгсгөл

Copyright 2018 - Бэрс Гарах Хүү Шатрын Клуб  - All Rights Reserved
Copyright 2023 - Бэрс Гарах Хүү - All Rights Reserved
Privacy           

Email: bersgarahhuu@gmail.com
Phone: 99745829

Powered By ClickFunnels.com