Бэрс Гарах Хүү Шатрын Клуб
Хүүхэд багачуулдаа шатар тоглохыг заах
Төлбөргүй Сургалтууд
Хичээл 1
Шатрын хөлөг, дүрснүүд, тэдгээрийн нүүдэл, шатар өрөх
Хичээл 2
Эсрэг талын бод, хүүг идэх
Хичээл 3
Боднуудын үнэмлэхүй хүч, солилцоо
Copyright 2018 - Бэрс Гарах Хүү Шатрын Клуб  - All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com